Partnerji

Projekt podpirajo:

  • Onkološki inštitut Ljubljana, Enota za klinično prehrano in dietoterapijo;
  • Pediatrična klinika UKC, Sektor za nutricionistiko, dietetiko in bolniško prehrano;
  • Inštitut za varovanje zdravja, CINDI Slovenija.