Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.opkp.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je informativne narave. 

Uporabniki uporabljajo spletno mesto http://opkp.si na lastno odgovornost. 

Omejena odgovornost
Institut »Jožef Stefan« (v nadaljevanju "izvajalec") ne odgovarja za uporabo spletnega mesta http://opkp.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se vsebin in storitev.

Izvajalec se bo trudil za pravilnost informacij. Vse vsebine se lahko spreminjajo kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov in brez odgovornosti za posledice povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.opkp.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena. 
 
Varovanje podatkov
Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.opkp.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.