My food diary

Food diary is the basis for determining individual adjustments or changes in eating habits.

The diary reflects individual's eating habits. Without knowing the habits, an expert can not determine the changes that could improve the health of a patient.Diet plan

Based on the completed food diary, a doctor, clinical dietitian or nutritionist advises dietary changes:

1. Organizing an eating schedule:

  • regular meal intervals,
  • three main meals and two snacks a mid-term,
  • dinner at least three hours before bedtime;
2. Selection of suitable food in meals or snacks.
3. Considering the reference values ​​for nutrient and food intake.
4. Appropriate procedures for food preparation.
5. Distribution of energy by individual meals.
6. Physical activity plan.Zakaj voditi dnevnik?

Prehranski dnevnik je osnova za določitev individualnih usmeritev za prilagoditev ali spremembo prehranjevalnih navad.

Kako se pravilno vpisuje v dnevnik?

Skupaj s kliničnim dietetikom ali zdravnikom boste določili dneve, ko boste vodili prehranski dnevnik.

Pogosto mora dnevnik zajemati več dni, ki vključujejo tudi dneve konec tedna (soboto ali/in nedeljo), ko so prehranjevalne navade drugačne od navad tekom delovnih dni.

Vsak dan pričnete z novim datumom, katerega izberete v polju »Dnevnik za dan:« 

Iskanje, dodajanje in brisanje jedi

V dnevniku za izbrani dan so shranjeni vsi podatki o obrokih, ki ste jih vnesli vanj. Podatke lahko poljubno dopolnjujete.

Dodajanje neznanih jedi

Če živila ne najdete v zbirki podatkov, lahko predlagate njegovo vključitev s klikom na povezavo »neznano jed«.

Priljubljene jedi

Če živilo pogosto uživate, ga lahko dodate med priljubljena živila, tako da kliknete na ikono "Srce" - .

Priprava poročila

Ko boste vnesli celotni dnevnik za dogovorjeno število dni, ga lahko izpišete v tabelarični obliki tako, da izberete navigacijsko povezavo "Poročilo".Celotni dnevnik lahko natisnete na papir ali izvozite v MS Excelovo ali Adobe PDF datoteko, ki jo po predhodnem dogovoru s kliničnim dietetikom ali zdravnikom pošljete na njegov elektronski naslov.